Polish Sounds - Introduction to Polish Pronunciation

Vowels
Polish Notation
of Sound
Example Audio
a bat, mama, tata
e lek, meta, mleko
ę pęk, lęk,stęka
o oko, most, potop
ą wąs, bąk, kąsa
u (ó) ból, ucho, ósmy
i kit, lipa, wita
y byt, byk, pyza
Consonants
Polish Notation
of Sound
Example Audio
p pal, pustka, wypada
t tak, typ, fakt
k kot, kropla, znak
f fala, mafia, traf
s sam, asysta, atlas
sz (rz) szafa, krzyk, poszlaka
ś (s) wieś, śni, silny, sito
ch (h) chory, chata, chusta, macha
b bal, baba, oby
d dom, daleko, wydra
g góra, wygoda, droga
w wnuk, woda, trawa
z znak, zupa, razem
ż (rz) żaba, rzeka, tworzy
ź (z) źrebak, zima, ziewa
l lot, lato, palma
r rana, wiatr, wraca
m mama, brama, witam
n noga, won, wino
ń (n) koń, nigdy, toń
Affricates
Polish Notation
of Sound
Example Audio
c cyc, cal, baca
dz dzwon, widza, wydzwania
ć (c) ćma, lać, ciocia
dź (dz) dźwiga, dziwny, widzi
cz czy, czeka, tyczka
dż (drz) dżokej, drzazga, drze
Semi-Vowels
Polish Notation
of Sound
Example Audio
j jeden, maj, gaj
ł łata, łapa, pała