Jakub Kosakowski - Marcin Krzyżanowski, XI Międzynarodowy Turniej Szachowy, Góra Świętej Anny, 21.01.2018.

Mat w 3 posunięciach.