Zadanie 979.     Bartłomiej Różycki – Maksymilian Mahor, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Bęsia, 22.10.2007.    

Mat w 2 posunięciach.