Zadanie 973.     Rafał Gunajew – Tadeusz Gryglewicz, 28 Puchar Grunwaldu, Dadaj, 16.09.2013.    

Mat w 2 posunięciach.