Zadanie 983.     Michał Mąka – Marek Skonieczny, Lublin, 8.06.2009.    

Mat w 2 posunięciach.