Zadanie 230.     A. Malikgulyewa – M. Grigoryan, blitz, 2008.

Mat w 1 posunięciu.