Zadanie 67.     Zbigniew Pakleza - Daniel Gumuła, Warszawa, 2010.

Mat w 1 posunięciu.