Zadanie 255.     N. Isakow – V. Fedechkin, Kemerovo, 2012.

Mat w 1 posunięciu.