Zadanie 976.     Tomasz Delega – Cezary Krawczyk, 42 YMCA jesień, Warszawa, 3.10.2007.    

Mat w 2 posunięciach.