Zadanie 977.     Anna Glapa – Olga Bilczewska, 2 liga juniorów, Szczyrk, 28.07.2014.    

Mat w 2 posunięciach.