Zadanie 967.     Henryk Budrewicz – Tomasz Biernacki, 144 YMCA jesień, Warszawa, 23.09.2014.    

Mat w 2 posunięciach.