Zadanie 986.     Michał Stawicki – Maciej Kaczkowski, 23 Memoriał Mistrza Czesława Błaszczaka, Wrocław, 23.06.2008.    

Mat w 2 posunięciach.