Zadanie 250.     Edoardo Loshi – G. Sperti, Włochy, 1993.

Mat w 1 posunięciu.