Jens Ove Fries Nielsen - Ragnar H. Hoen, Olimpiada Szachowa, Lucerna, 10.1982.

Zgaduj posunięcia białych!