[Apronus Home] [Learn Polish]

Polish Sounds - Introduction to Polish Pronunciation

Vowels
Polish Notation
of Sound
Example Audio
a bat, mama, tata [pronunciation]
e lek, meta, mleko [pronunciation]
ę pęk, lęk,stęka [pronunciation]
o oko, most, potop [pronunciation]
ą wąs, bąk, kąsa [pronunciation]
u (ó) ból, ucho, ósmy [pronunciation]
i kit, lipa, wita [pronunciation]
y byt, byk, pyza [pronunciation]
Consonants
Polish Notation
of Sound
Example Audio
p pal, pustka, wypada [pronunciation]
t tak, typ, fakt [pronunciation]
k kot, kropla, znak [pronunciation]
f fala, mafia, traf [pronunciation]
s sam, asysta, atlas [pronunciation]
sz (rz) szafa, krzyk, poszlaka [pronunciation]
ś (s) wieś, śni, silny, sito [pronunciation]
ch (h) chory, chata, chusta, macha [pronunciation]
b bal, baba, oby [pronunciation]
d dom, daleko, wydra [pronunciation]
g góra, wygoda, droga [pronunciation]
w wnuk, woda, trawa [pronunciation]
z znak, zupa, razem [pronunciation]
ż (rz) żaba, rzeka, tworzy [pronunciation]
ź (z) źrebak, zima, ziewa [pronunciation]
l lot, lato, palma [pronunciation]
r rana, wiatr, wraca [pronunciation]
m mama, brama, witam [pronunciation]
n noga, won, wino [pronunciation]
ń (n) koń, nigdy, toń [pronunciation]
Affricates
Polish Notation
of Sound
Example Audio
c cyc, cal, baca [pronunciation]
dz dzwon, widza, wydzwania [pronunciation]
ć (c) ćma, lać, ciocia [pronunciation]
dź (dz) dźwiga, dziwny, widzi [pronunciation]
cz czy, czeka, tyczka [pronunciation]
dż (drz) dżokej, drzazga, drze [pronunciation]
Semi-Vowels
Polish Notation
of Sound
Example Audio
j jeden, maj, gaj [pronunciation]
ł łata, łapa, pała [pronunciation]

You can download all these mp3 files as one zip file alphabet.zip (510KB).

Learn Polish with our Polish Lessons