Przedwczesny wypad hetmana.

Zgaduj posunięcia czarnych!