1...e7-e5, 2...Sg8-f6, 3...Sb8-c6, 4...Gf8-c5, 5...Sc6-d4, 6...Sf6-h5, 7...Hd8:g5

Wykonuj z zapisu posunięcia czarnych!