1...e7-e5 2.Gf1-c4 Sg8-f6 3.Hd1-f3 Sb8-c6 4.g2-g4 Gf8-c5 5.g4-g5 Sc6-d4 6.Hf3-d3 Sf6-h5 7.Sg1-e2 Hd8:g5

Wykonuj z zapisu posunięcia białych i czarnych!