Przedwczesny wypad hetmana.

Wskaż 3 posunięcie czarnych!