Matowanie dwiema ciężkimi figurami.     Adrian Fernando Rodrigiuez - Joseph Jimenez, Festival Centroamecicano y del Caribe, Parque del Ajedrez, Medellin, 11.12.2010.

Czarne dają mata w 2 posunięciach.