Benjamin Gledura - Maciej Klekowski, 18 Mistrzostwa Europy, Mińsk, 31.05.2017.

Zgaduj posunięcia czarnych!