Izaak Bolesławski - Igor Bondarewski, Mecz-turniej o mistrzostwo ZSRR, 12 runda, Moskwa, 12.04.1941.

Zgaduj posunięcia czarnych.