Zadanie 720.     Jewgienij Kuźmienko – Giennadij Matjuszyn, Półfinał Mistrzostw Ukrainy, Ałuszta, 23.05.2005.

Mat w 2 posunięciach.