Marcel Łupiński - Leon Michalak, Góra Świętej Anny, 17.01.2018.

Mat w 3 posunięciach.