Marian Ziembiński - Stanisław Gawlikowski, Mistrzostwa Polski, Łódź, 1954.

Zgaduj posunięcia białych!