Zadanie 690.     Stefan Lazare – George Karoly, Melbourne, 28.12.1951.

Mat w 2 posunięciach.