Zadanie 901.     Matowanie hetmanem i wieżą.     Marek Śmiłowski – Jorma Muikku, Mistrzostwa Europy Niesłyszących, Helsinki, 1993.    

Mat w 2 posunięciach.