Zadanie 1018.     Paulina Paździerz – Maria Domińczak, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików do lat 9, Miętne, 5.10.2012.    

Mat w 2 posunięciach.