Zadanie 906.     Matowanie hetmanem i wieżą.     Michał Krasenkow – O. Zarubin, mecz Leningrad - Moskwa, Leningrad, 22.10.1984.    

Mat w 2 posunięciach.