Zadanie 1010.     Marcin Kasperski – Mohamed Omar, 175 YMCA jesień, Warszawa, 27.10.2016.    

Mat w 2 posunięciach.