Zadanie 924.     Matowanie hetmanem i wieżą.     Aleksander Wojtkiewicz – Aleksander Czerwoński, 49 Mistrzostwa Polski, Częstochowa, 1992.    

Mat w 2 posunięciach.