Zadanie 736.     Almar Kaid – Reinhard Giese, 29 Porz Open, Kolonia, 1993.

Mat w 2 posunięciach.