Zadanie 793. Ivan Farago – Laszlo Eperjesi, Mistrzostwa Węgier, Węgry, 1973.

Mat w 2 posunięciach.