Zadanie 12.     Mat w 1 posunięciu.    

Sławomir Liberacki – Michał Bartel, Mistrzostwa Polski do lat 20, Warszawa, 9.04.2000.