Zadanie 1013.     Piotr Dobrowolski – Jacek Orzechowski, Wrocław, 30.06.2010.    

Mat w 2 posunięciach.