Zadanie 954.     Aleksander Rustemow – Władimir Grebionkin, Internet, 24.12.2004.    

Mat w 2 posunięciach.