Zadanie 69.     Alicja Demidowicz - Joanna Kasperek, MPJ do lat 10, Wisła, 1999.

Mat w 1 posunięciu.