Studium.     Artur Mandler, Tidskrit för Schack, 1969.

Remis.