Zadanie 947.     Michał Choina – Paweł Kołomański, MPSiKK, Kielce, 27.09.2009.    

Mat w 2 posunięciach.