Zadanie 226.     Bastien Dubessay – Wenceslas Godel, Francja, 2002.

Mat w 1 posunięciu.