Zadanie 460.     Jelizawieta Bykowa – Olga Rubcowa, Moskwa, 1958.

Mat w 2 posunięciach.