Zadanie 26.     Mat w 1 posunięciu.    

Michaił Gołubiew – Eric Grabowski, Internet, 10.03.2004.