Zadanie 118.     Gildardo Garcia – Jorge Gonzalez Rodriguez, 1991.

Mat w 1 posunięciu.