Zadanie 31.     Mat w 1 posunięciu.    

Michael Fedorovsky – Roman Krulich, Monachium, 15.10.2008.