Zadanie 19.     Mat w 1 posunięciu.    

Patrick Gajdamowicz – Paweł Kołomański, MPSiKK, 27.09.2009.