Robert Korpalski - Marek Świerczewski, Mistrzostwa KSz Hetman, Wrocław, 17.12.1975.

Zgaduj posunięcia białych!