Zadanie 30.     Mat w 1 posunięciu.    

Ryszard Skrobek - Ryszard Wolny, Memoriał Dr. Banneta, gra koresondencyjna, 1991.