Zadanie 705.     Braslav Rabar – Borislav Kostić, Mistrzostwa Jugosławii, Nowy Sad, 1945.

Mat w 2 posunięciach.