Zadanie 114.     Weselin Topałow – Anatolij Karpow, 2000.

Mat w 1 posunięciu.