Zadanie 115.     Mihail Marin – Aleksander Panczenko, 1995.

Mat w 1 posunięciu.